Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Stimuleringsregeling Innovatie TAZ-WOZO

Zorg en gezondheid

In het kort

Het doel van de Stimuleringsregeling Innovatie TAZ-WOZO is het gezamenlijk anders organiseren en transformeren van zorg en ondersteuning, met behulp van digitale en hybride processen. Deze getransformeerde processen kunnen bijdragen aan het op peil houden van kwaliteit en toegankelijkheid van zorg en ondersteuning, en kunnen arbeidsbesparend of arbeidsverlichtend werken. Ook kan het mantelzorgers ontlasten en de zelfredzaamheid van cliënten verhogen.

Aanbieders van zorg en ondersteuning, en samenwerkingsverbanden, kunnen de regeling gebruiken voor één van de volgende drie routes:

  1. Een ‘opschalingsroute’ voor aanbieders die digitale of hybride processen willen opschalen die al bewezen zijn, als onderdeel van het anders organiseren en transformeren van zorg en ondersteuning.
  2. De ‘evaluatieroute’ is eveneens gericht op het transformeren en anders organiseren van zorg- en ondersteuningsprocessen, maar dan voor processen waar nog verdere evaluatie en waardebepaling voor nodig is. 
  3. De ‘implementatiestart’ is bedoeld voor het ontwikkelen en implementeren van een strategie voor de inzet van digitale of hybride processen van zorg en ondersteuning.

Voor niet-digitale processen van zorg en ondersteuning voert VWS samen met veldpartijen een verkenning uit. Daaruit moet blijken in hoeverre dit onderdeel van de subsidieregeling kan zijn. 

Consultatieverslag

Het is niet meer mogelijk om te reageren op deze consultatie. Download hier het consultatieverslag.

Reacties op deze consultatie21 openbaar

Bekijk alle reacties
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Op de hoogte blijven van dit wetsvoorstel?

Abonneer op deze consultatie

Op de hoogte blijven van wetsvoorstellen waar u interesse in heeft?

Abonneer op nieuwe consultaties