Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Definitie begrip 'inkomstenverhouding'

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Middelburg
Datum 10 juli 2020

Vraag1

Graag vernemen wij uw reactie op het wijzigingsbesluit.
Het wijzigingsbesluit heeft een grote impact op het administratieve proces bij het aansluitend voortzetten van een dienstverband na een tijdelijk dienstverband. Niet alleen worden reserveringen als vakantiegeld en eindejaarsuitkering bijgehouden per IKV, waarbij bij beëindiging van een IKV deze afgerekend zouden moeten worden in plaats van de gebruikelijke uitbetaling in mei danwel december.
Ook de rechten op verlofuren en roostering van gewerkte uren vindt plaats per IKV. Bij het afsluiten van een IKV en het beginnen van een nieuw IKV, terwijl de medewerker onder dezelfde voorwaarden blijft doorwerken, betekent ook overzetting van saldo verlofuren naar een nieuw IKV en het opstarten van nieuwe roosters. Terwijl er in de praktijk bij contractverlengingen niets veranderd, alleen de einddatum van het dienstverband verschuift.

Bij een WAZO wordt veelal niet de WAZO-uitkering 1 op 1 via de werkgever aan de werknemer uitbetaald, maar betaald de werkgever het volledige salaris onverminderd door aan de werknemer inclusief secundaire arbeidsvoorwaarden. Wanneer voor de WAZO een nieuwe IKV moet worden aangemaakt, levert dit onwenselijke administratie en knelpunten op. Denk aan pensioenopbouw en rechten verlofuren, die ongewijzigd blijven terwijl de IKV van het dienstverband op nul gezet wordt.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht