Wijzigingsregeling indienststelling spoorvoertuigen ivm toelating HSL-Zuid en grensbaanvak Venlo-DL

De wijziging van de Regeling indienststelling spoorvoertuigen introduceert toelatingsregels voor spoorvoertuigen die rijden op twee specifieke trajecten in Nederland: allereerst de hogesnelheidslijn-zuid (hierna: HSL-zuid) en ten tweede de sporen die lopen vanaf de Duitse grens tot aan het emplacement in Venlo.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 24-05-2016
Einddatum consultatie 21-06-2016
Status Regeling in werking getreden
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Onderwerpen Spoor

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

De infrastructuur van de HSL-zuid en het grensbaanvak naar Venlo wijken technisch af van de infrastructuur van het conventionele hoofdspoor. Om te verzekeren dat de voertuigen die hierop toegelaten worden aan de juiste eisen voldoen worden die eisen algemeen neergelegd in de Regeling indienststelling spoorvoertuigen.

Doel van de ontwerpregeling is het op voorhand duidelijk maken voor spoorwegondernemingen en aannemers op het spoor aan welke eisen zij moeten voldoen om toegelaten te worden tot genoemde delen van de hoofdspoorweginfrastructuur. Dit voorkomt, ten eerste, onzekerheid bij vervoerders of zij op de betreffende hoofdspoorwegen kunnen rijden. Met betrekking tot het grensbaanvak Duitsland-Venlo versimpelt de regeling de toelatingseisen, waardoor lasten voor goederenvervoerders af zouden moeten nemen. Daarnaast is het doel om het werk van de ILT met betrekking tot toelating op deze hoofdspoorwegen te vereenvoudigen.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Spoorwegondernemingen, aannemers en de Inspectie Leefomgeving en Transport (hierna: ILT).

Verwachte effecten van de regeling

Spoorwegondernemingen die met hun materieel over genoemde hoofdspoorwegen willen rijden. Aannemers die met hun materieel onderhoud willen/moeten verrichten aan de HSL-zuid. De ILT als vergunningverlenende instantie.

Doel van de consultatie

De consultatie vindt plaats om belangstellenden en betrokkenen de gelegenheid te bieden een reactie te geven op de ontwerpregeling en toelichting.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Uw reactie op de regeling en toelichting kunt u tot en met 21 juni 2016 indienen. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu zal uw opmerkingen zorgvuldig bekijken en trachten hiermee waar mogelijk de regelgeving te verbeteren.

In werking treden is voorzien zo spoedig mogelijk na 1 juli 2016.

Meer informatie