Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit kwaliteit incassodienstverlening

Reactie

Naam Arie den Boef
Plaats Woudrichem
Datum 13 mei 2022

Vraag1

Geven de regels in dit besluit een voldoende waarborg voor de kwaliteit van incassodienstverlening?
De wet is bedoeld om de kwaliteit van de incassodienstverlening te waarborgen.
Dat is een goed streven.
Het is echter niet juist, dat de kosten voor inschrijving in het register en de jaarlijkse bijdrage disproportioneel zijn.
De dienstverleners die nu die kwaliteit al leveren (die al in permanente educatie, scholing, etc. investeren, een klacht- en geschilleninstituut achter zich hebben, door ervaring kwaliteit verlenen en geheel binnen de grenzen van de wet opereren) moeten forse bedragen gaan betalen voor inschrijving (€ 2.200 en € 600 voor de bestuurder).
Daarnaast zal een jaarlijkse bijdrage van (minimaal) € 1.900,00 worden geheven.
Voor een klein kantoor betekent dit al minimaal een totale investering van € 4.700,00.
Kleine (eenmans)kantoren met een kleine omzet uit incasso op consumenten zullen dit niet kunnen betalen.
Dat zal betekenen dat op een onheuse wijze de incassomarkt wordt gereguleerd en kleine ondernemers/kantoren geen incassozaken op consumenten kunnen blijven behandelen.
De kwaliteit van die kleine kantoren/ondernemers gaat verloren. Dat kan toch nooit de bedoeling van deze wet zijn??
Het gaat toch om kwaliteit en niet om uitbannen van kleine ondernemers?
Op de bijeenkomst van 12-05-2022 van Min J&V en NVI is dit uitgebreid aan de orde gekomen.
Ik hoop, dat naast de andere suggesties die zijn gedaan ook nog eens goed naar bovenstaande tarieven wordt gekeken en dat die aanzienlijk (naar beneden) worden aangepast.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht