Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Implementatiewet toegang basisbankrekening

Reactie

Naam geen (Master M.W. Hauwert)
Plaats Almere
Datum 16 juli 2015

Vraag1

n.v.t.
Ik heb de mij aangereikte wettekst zeer zorgvuldig gelezen en ontdekte een volgens mij storen taalfout. Het kan niet zo zijn dat een wet die nog geïmplementeerd moet worden een taalfout heeft.
Het betreft art. 4:71f.
Punt 1meldt "tot het openen van een basisbank, volgens mij moet dit echt gezien de tekst zijn "een basisbankrekening".
Kunt u de tekst nalezen en mij laten weten of mijn bevindingen kloppen.
Het zou namelijk inhouden, dat men een "basisbank" kan openen zonder meer, terwijl de wettekst het misbruik moet tegengaan en daarom de aanpassingen zijn toegevoegd en het dus handelt om het openen van een basisbankREKENING.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht