Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Implementatiewet toegang basisbankrekening

Reactie

Naam Pellicaan Advocaten N.V. (mr. E. Timmer)
Plaats Capelle aan den IJssel
Datum 16 juli 2015

Vraag1

n.v.t.
Artikel 4:71f lid 2 consultatievoorstel zegt dat de bank een aanvraag weigert "indien het openen van een basisbankrekening in strijd is met de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme".
Dat is een onjuiste bepaling. De Wwft bepaalt al wat Wwft-plichtige ondernemingen moeten doen, daar is geen nieuw artikel 4:71f lid 2 Wft voor nodig. Het openen van een rekening kan als zodanig ook niet in strijd met de Wwft zijn.

Voorts is in artikel 4:71f lid 3 sub c van het consultatievoorstel al opgenomen dat de bank medewerking kan weigeren als de aanvrager onherroepelijk is veroordeeld voor bepaalde misdrijven.

Overigens ben ik van mening dat aan artikel 4:71f lid 3 sub c moet worden toegevoegd dat de bank deze bevoegdheid niet zal benutten als de veroordeling lang geleden heeft plaats gevonden of er geen redenen zijn te veronderstellen dat de aanvrager zich opnieuw aan dergelijke misdrijven schuldig zal maken. Anders zal dit er toe leiden dat veroordeelden levenslang krijgen van een ander dan de rechter.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht