Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Implementatiewet richtlijn financiële congomeraten I

Het wetsvoorstel dient ter uitvoering van de richtlijn financiële conglomeraten I (2011/89/EU). Deze richtlijn brengt een aantal, in hoofdzaak technische wijzigingen aan in het toezicht op financiële conglomeraten.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 26-10-2012
Einddatum consultatie 23-11-2012
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Financiën
Onderwerpen Financieel toezicht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Het wetsvoorstel geeft uitvoering aan de richtlijn financiële conglomeraten I door middel van een aanpassing van de Wet op het financieel toezicht (Wft). De wijzigingen betreffen in hoofdzaak het toezicht op financiële groepen, zoals geregeld in hoofdstuk 3.6 van de Wft.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Financiële conglomeraten; bancaire groepen en verzekeringsgroepen; banken, beleggingsondernemingen, verzekeraars en beheerders van icbe's en beleggingsinstellingen die deel uitmaken van een groep.

Verwachte effecten van de regeling

De gevolgen van het wetsvoorstel voor de betrokken financiële ondernemingen, holdings en andere groepsmaatschappijen worden besproken in paragraaf 4 van de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel. De effecten voor de administratieve lasten en nalevingskosten zijn zeer beperkt.

Doel van de consultatie

Deze consultatie dient ertoe belanghebbenden te informeren over het wetsvoorstel en hen de mogelijkheid te bieden om hierop te reageren.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Het wetsvoorstel dient ter uitvoering van een Europese richtlijn. Van de inhoud daarvan kan niet worden afgeweken. Belangrijk is wel dat de richtlijn goed en duidelijk wordt geïmplementeerd.

Meer informatie

Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht