Berichten over uw Buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Consultatie over een mogelijk verzekeringsgarantiestelsel (IGS)

Consultatie gesloten Financiën

In het kort

Deze vragenlijst is bedoeld om de standpunten en voorkeuren te verkennen van belanghebbenden bij een verzekeringsgarantiestelsel.

Vorig jaar heeft KPMG in opdracht van het ministerie van Financiën een onderzoek uitgevoerd naar verzekeringsgarantiestelsels (Insurance Guarantee Scheme, IGS). Een IGS is een garantiefonds dat kan worden ingezet om de gevolgen van het falen van een verzekeraar voor polishouders te beperken. In het rapport zijn nog geen beleidskeuzes gemaakt.

Bij de aanbieding aan de Eerste en Tweede Kamer van het KPMG-rapport heeft de minister van Financiën toegezegd om zich verder in het onderwerp te verdiepen. Daarbij hoort deze vragenlijst om te kijken of en onder welke concrete randvoorwaarden een IGS wenselijk en werkbaar zou zijn.

Reacties op deze consultatie5 openbaar

Bekijk alle reacties
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Op de hoogte blijven van dit wetsvoorstel?

Abonneer op deze consultatie

Op de hoogte blijven van wetsvoorstellen waar u interesse in heeft?

Abonneer op nieuwe consultaties