Horizontaal Toezicht Belastingdienst

Op verzoek van de staatssecretaris van Financiën evalueert een onafhankelijke commissie onder leiding van emeritus hoogleraar Leo Stevens het horizontaal toezicht. Het gaat in dit geval niet om een concreet voorstel tot wetgeving, maar om de evaluatie van het beleid en de praktijk.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 24-01-2012
Einddatum consultatie 24-02-2012
Status Gesloten
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Financiën
Onderwerpen Belasting

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Bij horizontaal toezicht gaat het om het beleid van de Belastingdienst om – uitgaande van wederzijds vertrouwen – met de belastingplichtige ondernemingen en organisaties afspraken te maken over wat ieders verantwoordelijkheid en mogelijkheden zijn om de fiscale wettelijke verplichtingen na te komen. Deze afspraken worden in convenanten vastgelegd.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Belastingplichtigen (grote ondernemingen, het midden- en kleinbedrijf en de non-profit sector), de advieswereld (fiscalisten en accountants) en de medewerkers van de Belastingdienst.

Verwachte effecten van de regeling

De commissie houdt zich bezig met de volgende vragen:
• Is de bereidheid van belastingplichtige ondernemingen en organisaties om aan hun belastingplicht te voldoen (compliance) verhoogd als gevolg van horizontalisering van het toezicht?
• Is het maatschappelijk draagvlak voor belastingbetaling verbeterd door horizontalisering van het toezicht?
• Is er in de relatie tussen belastingplichtige en Belastingdienst een verandering opgetreden in termen van vertrouwen en openheid:
- bij de medewerkers van de Belastingdienst
- bij de belastingplichtigen (bedrijfsleven)
- bij de fiscale advieswereld.
• Is de efficiency van de Belastingdienst verbeterd als gevolg van horizontalisering van het toezicht?

Doel van de consultatie

Burgers, bedrijven en instellingen wordt gevraagd hun ervaring of mening over horizontaal toezicht aan de commissie kenbaar te maken.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Zoals gezegd gaat het bij deze consultatie niet om een concreet voorstel voor een regeling maar om een evaluatie van het beleid en de praktijk van horizontaal toezicht.

Meer informatie

  • persbericht instelling commissie Stevens