Herziening toezicht advocatuur

Het voorstel geeft een regeling voor de herziening van het toezicht op advocaten. Dit toezicht ziet op het nakomen van voorschriften die voor advocaten gelden.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 07-07-2011
Einddatum consultatie 01-10-2011
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Onderwerpen Bestuursrecht Bezwaar en klachten Rechtspraak

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Het wetsvoorstel heeft tot doel het toezicht op advocaten te moderniseren. Met het toezicht wordt belast een nieuw, onafhankelijk orgaan binnen de Nederlandse orde van advocaten: het college van toezicht. Cliënten van advocaten kunnen in het vervolg rechtstreeks en zelfstandig klachten tegen advocaten voorleggen aan de tuchtrechter.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

- Advocaten
- Cliënten van advocaten

Verwachte effecten van de regeling

- Versterkt toezicht op advocaten
- Uniform, onafhankelijk, integraal en effectief toezicht
- Vereenvoudigde toegang tot de tuchtrechter

Doel van de consultatie

- Informeren over het wetsvoorstel
- Gelegenheid bieden voor reactie

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Voorgestelde herziening van het toezicht

Meer informatie