Wetsvoorstel tot herziening van het beslag- en executierecht

Reactie

Naam Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden / Sociaal Werk Nederland (mr. A.J. Moerman)
Plaats Utrecht
Datum 20 juli 2018

Bijlage