Herimplementatie Europees strafrecht

Recht

In het kort

Dit wetsvoorstel bevat, naar aanleiding van twee ingebrekestellingen vanuit de Europese Commissie, wijzigingen van de Overleveringswet ter herimplementatie van het kaderbesluit inzake het Europees aanhoudingsbevel en een wijziging van artikel 137c van het Wetboek van Strafrecht ter herimplementatie van het kaderbesluit racisme en vreemdelingenhaat.

Nederland is verplicht de kaderbesluiten te implementeren op de door het Unierecht voorgeschreven manier. Dit betekent dat er slechts beperkte mogelijkheid is tot wijziging van de voorgestelde regeling. Desondanks wordt de kans geboden een reactie te geven op de voorgestelde implementatiewetgeving.

Reageren op deze consultatie

Reacties op deze consultatie1 openbaar

ReagerenBekijk alle reacties