Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Voorontwerp grensoverschrijdende omzetting kapitaalvennootschappen

Het ambtelijk voorontwerp bevat een regeling waarmee voorwaarden worden gesteld voordat een grensoverschrijdende omzetting van een naamloze of besloten vennootschap in een buitenlandse kapitaalvennootschap kan plaatsvinden en omgekeerd. Voorts bevat het voorontwerp een wijziging van de regeling voor werknemersmedezeggenschap in geval van grensoverschrijdende fusies van kapitaalvennootschappen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 31-01-2014
Einddatum consultatie 18-04-2014
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Onderwerpen Burgerlijk recht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Een grensoverschrijdende omzetting kan de belangen van crediteuren, (minderheids-)aandeelhouders en werknemers van de om te zetten kapitaalvennootschap schaden. Om deze belangen te beschermen, bevat de regeling voorwaarden voordat een grensoverschrijdende omzetting kan plaatsvinden.
Omdat het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft geoordeeld dat Nederland haar verplichtingen inzake werknemersmedezeggenschap bij grensoverschrijdende fusies van kapitaalvennootschappen niet is nagekomen, bevat het voorontwerp een regeling om de Nederlandse wet met de Europese regelgeving in overeenstemming te brengen.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Naamloze vennootschappen en besloten vennootschappen en hun aandeelhouders, crediteuren en werknemers.

Verwachte effecten van de regeling

Verduidelijken van de voorwaarden waaronder een grensoverschrijdende omzetting van een kapitaalvennootschap mogelijk is.

Doel van de consultatie

Met de consultatie wordt beoogd het ambtelijk voorontwerp voor te leggen aan de gebruikers van de regeling in de praktijk, teneinde een reactie te krijgen op de bruikbaarheid ervan en signalering van mogelijke aanvullingen en/of lacunes.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Belangstellenden kunnen bij hun reactie het gehele voorontwerp betrekken.

Meer informatie

Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht