Wijziging van de Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens in verband met de toepasbaarheid van het nieuwe wegtype binnen de bebouwde kom, de gebiedsontsluitingsweg 30 km/h (GOW30)

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Leiderdorp
Datum 12 mei 2023

Vraag1

Heeft u opmerkingen of suggesties voor de regeling en/of de toelichting?
De praktijk wijst uit dat de max 30 op gebiedsontslutingswegen heel slecht wordt nageleefd door automobilisten. Meestal is de snelheid er gemiddeld tegen de 30. Niet omdat er zoveel verkeershufters zijn, maar gewoon omdat 30 te langzaam is, het is een onnatuurlijke snelheid. Het is ook helemaal niet bewezen dat het veiliger is. Het zou veel logischer en duidelijker zijn om met snelheidsstappen van 20 te werken: 20 in woonstraten, 40 in het grootste deel van de bebouwde kom, behalve op meerbaanswegen met vrijliggende fietspaden en door verkeerslichten gereguleerde voetgangers- en fietsersoversteekplaatsen, 80 op provinciale wegen, 100 / 120 op snelwegen. 30 is voor auto's met verbrandingsmotor bovendien meer milieubelastend dan 40 (auto rijdt in lagere versnelling bij 30). Evenmin is bewezen dat de overdaad aan verkeersdrempels in Nederland een bijdrage aan de verkeersveiligheid levert. Wat ze wel veroorzaken: irritatie, afleiding (je moet je steeds weer op het "nemen" van de verkeersdrempel concentreren, in plaats van op de verkeerssituatie in geheel te letten, enorme extra CO2 uitstoot en uitstoot van vervuilende emissies door remmen en optrekken en hoger brandstofverbruik , extra slijtage van de schokbrekers, enorme belemmering van openbaar vervoer en hulpdiensten, wegversmallingen waar ook tweewielers last van hebben. Mijn dringende oproep: kritisch onderzoeken, in internationaal verband, waarom het 30 zou moeten zijn, en of met standaard 40 niet een veel beter effect kan worden gesorteerd (met handhaving zonder veel tolerantie voor boven de 40).