Wetsvoorstel afschaffing geschriftenbescherming

Reactie

Naam Dibbets digitale Diensten (Dhr M. Dibbets)
Plaats Dinxperlo
Datum 24 februari 2013

Vraag1

U wordt uitgenodigd uw mening over het wetsvoorstel te geven. Indien u van mening bent dat uw belangen door de afschaffing van de geschriftenbescherming worden geraakt, wordt u verzocht aan te geven op welke wijze. Voorts wordt in het bijzonder belang gesteld in uw opvatting ten aanzien van de vraag of overgangsrecht gewenst is en zo, ja hoe dat overgangsrecht zou moeten luiden.
Naar mijn mening is overgangsrecht niet nodig.
Het auteursrecht wordt op dit moment te vaak misbruikt waardoor burgers vaak kennis en documenten die toch openbaar dienen te zijn vooral daar waar het betreft (semi)overheids informatie, zoals spoorboekje, programmagids, leveringstarieven etc...
In de tijden van crisis kan dit een klap zijn voor voornamelijk zeer grote bedrijven, maar het creeert banen doordat er nieuwe startups zullen zijn die van deze niche gebruik zullen maken en dus meer geld zullen overhouden voor banen.

In de tijden van banennood vindt ik best dat de grote bedrijven als gouden gids, kpn, publieke omroepen etc... een offer mogen brengen voor het publieke belang. Zij ontvangen meestal al genoeg overheidssubsidies.

tevens zou ik ook brood zien in een aanpassing van de bescherming van creatieve teksten, dat er nog steeds de geldende termijn is van 70 jaar, maar dat dit slechts ten gelde gemaakt kan worden in de eerste 7 jaar mbt tot schadevergoeding bij onrechtmatig gebruik, maar dat na de termijn van 7 jaar het gebruikt mag worden mits er overduidelijke reditatie wordt gegeven aan de originele auteur. De huidige auteurswet met de extreem lange geldigheidstermijn staat innovatie en dus potentiele banen en industrieën in de weg.
verzwaar de straffen op plagiaat en versoepel de gehele auteurswet.