Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel afschaffing geschriftenbescherming

Reactie

Naam Hans Onno van den Berg (Hans Onno van den Berg)
Plaats Amsterdam
Datum 26 februari 2013

Vraag1

U wordt uitgenodigd uw mening over het wetsvoorstel te geven. Indien u van mening bent dat uw belangen door de afschaffing van de geschriftenbescherming worden geraakt, wordt u verzocht aan te geven op welke wijze. Voorts wordt in het bijzonder belang gesteld in uw opvatting ten aanzien van de vraag of overgangsrecht gewenst is en zo, ja hoe dat overgangsrecht zou moeten luiden.
JA DOEN - en liefst nog iets meer...
Het wetsvoorstel is een eenvoudige, maar belangrijke eerste stap naar modernisering van het auteursrecht. De ruime omschrijving en uitleg van de huidige formulering heeft tot veel oneigenlijk gebruik van het auteursrecht geleid. Het toelichting op het wetsvoorstel geeft daar zelf al de nodige voorbeelden van, zoals telefoonboeken, databestanden, programmagegevens e.d.
Het zou goed zijn meteen een tweede stap te zetten en het begrip 'oorspronkelijk werk' ook in de tekst van de wet op te nemen. Alleen het schrappen van het woord 'alle' heeft de charme van de eenvoud, maar leidt vermoedelijk tot nieuw gesteggel.
Het zou mooi zijn als in één beweging ook het begrip 'auteur' in de wet kan worden geëxpliciteerd waardoor uitgevers en platenmaatschappijen van auteursrecht worden uitgesloten, maar ik vrees dat dat een stap te ver is. Laat het betere het goede niet in de weg staan.
Overgangsrecht lijkt mij onnodig. Een voldoende termijn voor partijen die - ten onrechte - hebben kunnen profiteren van een te brede uitleg om zich aan te passen, lijkt afdoende.
Tot slot een feitelijke opmerking. In de toelichting op de wijziging wordt in artikel 2.2. gesteld dat het auteursrecht de maker het recht geeft om 70 jaar lang op te treden tegen inbreuk op dat recht. Dat moet zijn 70 jaar na zijn of haar dood...!!!

Hans Onno van den Berg
Tot voorjaar 2012 voorzitter van het platform Auteursrecht van MKB Nederland en VNO-NCW.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht