Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel afschaffing geschriftenbescherming

Reactie

Naam Dhr G.E. Bastiaan
Plaats Den Haag
Datum 12 februari 2013

Vraag1

U wordt uitgenodigd uw mening over het wetsvoorstel te geven. Indien u van mening bent dat uw belangen door de afschaffing van de geschriftenbescherming worden geraakt, wordt u verzocht aan te geven op welke wijze. Voorts wordt in het bijzonder belang gesteld in uw opvatting ten aanzien van de vraag of overgangsrecht gewenst is en zo, ja hoe dat overgangsrecht zou moeten luiden.
Als de geschriftenbescherming komt te vervallen, dan moet artikel 15, tweede lid, van de Auteurswet natuurlijk ook worden geschrapt.

Op nieuwsberichten en gemengde berichten kan geen auteursrecht rusten; alleen geschriftenbescherming (anders is de bepaling in strijd met artikel 5, derde lid, onderdeel c, van de richtlijn auteursrecht in de informatiemaatschappij - dat wil de wetgever niet beweren, me dunkt).

Handhaven van artikel 15, tweede lid, van de Auteurswet kan niet. Los van de problemen met de eerder genoemde richtlijn, wordt de de geschriftenbescherming ook niet afgeschaft. Zij blijft bestaan in afgezwakte vorm. Je moet als je nieuwsberichten en gemengde berichten in het kader van artikel 15 gebruikt namelijk op grond van het eerste lid altijd de bron vermelden (sub 2) en de morele rechten respecteren (sub 3). Als de wetgever niet oorspronkelijke geschriften niet meer wil beschermen, waarom moet je die voorwaarden dan eigenlijk wel blijven vervullen?

Voor gebruikers waaronder nota bene de overheid die nieuwsberichten en gemengde berichten (lees: niet oorspronkelijke geschriften) willen (her)gebruiken bijvoorbeeld in een knipselkrant zou dat ook behoorlijk omslachtig zijn. Dat is los van de meer principiele juridische problemen ook nog een praktisch bezwaar.

Als de geschriftenbescherming wordt geschrapt, dan moet je ook goed doen; dus helemaal. Artikel 15, tweede lid, van de Auteurswet moet in de ban worden gedaan.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht