Wijziging van de Gerechtsdeurwaarderswet

Wijziging van de Gerechtsdeurwaarderswet

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 01-08-2013
Einddatum consultatie 01-11-2013
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Onderwerpen Staatsrecht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Dit wetsvoorstel strekt in hoofdzaak tot uitwerking van een groot deel van de aanbevelingen van de Commissie evaluatie Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders en van de kabinetsreactie hierop.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Gerechtsdeurwaarders
Degenen die willen worden toegelaten tot de ambtsuitoefening door gerechtsdeurwaarders
Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders
Bureau Financieel Toezicht

Verwachte effecten van de regeling

Instellen van een centraal register voor gerechtsdeurwaarders.
Verduidelijken van het onderscheid tussen de gerechtsdeurwaarder die ondernemer is, degene die in loondienst bij een gerechtsdeurwaarderskantoor werkzaam is, en de kandidaat- gerechtsdeurwaarder die in opleiding is.
De eis van onafhankelijkheid wordt wettelijk verankerd.
Integraal toezicht op gerechtsdeurwaarders door het Bureau Financieel Toezicht.
De mogelijke tuchtrechtelijke maatregelen worden aangescherpt.

Doel van de consultatie

Afstemmen met betrokkenen bij de ambtsuitoefening door gerechtsdeurwaarders.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Er kan op het gehele wetsvoorstel worden gereageerd.