Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit gelijke kans op doorstroom

Reactie

Naam Jan van Brabant College (MJJ Louwers)
Plaats Helmond
Datum 17 december 2019

Vraag1

Wat vindt u van de doorstroomvoorwaarde (extra vak)?
Betreft havo-vwo: oke. Profielen havo & extra vak sluit goed aan op vwo.

Betreft vmbo-havo: Alleen een extra vak als doorstroomvoorwaarde vinden wij te weinig.

Voorwaarde zou moeten zijn dat het vakkenpakket op het vmbo, moet aansluiten op het vakkenpakket op het havo. Dat kan overigens ook met 6 examenvakken. We krijgen soms aanmeldingen van leerlingen binnen met 7 examenvakken die minder goed aansluiten op het gewenste havo-profiel dan diegene die zich met 6 examenvakken heeft aangemeld. Hier ligt ook een verantwoordelijkheid bij de voorlichting op de vmbo-school.

We hebben in het verleden wel eens uitzonderingen gemaakt omtrent de 6,8-eis. Deze ervaringen zijn bijna altijd negatief geweest. Oftewel; het gemiddelde cijfer heeft een voorspellende waarde voor het succes op doorstroom op havo. Niet iedere vmbo(t)-gediplomeerde is een havist..

Vraag2

Wat vindt u van de regels over doubleren?
Ok.

Vraag3

Heeft u overige opmerkingen?
Wij zijn tegen het wetsvoorstel zoals het er nu ligt. Het vakkenpakket zou goed moeten aansluiten op een havo-profiel om doorstroom mogelijk te maken. Bovendien is havo niet voor iedereen weggelegd. Onze verwachting is dat veel leerlingen zich gaan aanmelden voor havo-4 omdat
- Ze nog niet weten wat ze willen gaan studeren
- Nog niet klaar zijn voor mbo-onderwijs
- Ze onrealistische toekomstverwachtingen hebben

En dat er veel leerlingen gaan uitvallen omdat
- Ze in havo-4 nog steeds geen doel hebben en daardoor te weinig doen
- De havo-route niet bij hen past, maar een beroepsgerichte opleiding hen toch meer aanspreekt
- Ze simpelweg niet de (cognitieve) capaciteiten hebben om een havodiploma te halen
(mede door de grote hiaten bij sommige vakken)
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht