Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit gelijke kans op doorstroom

Reactie

Naam Heerbeeck College (L. Rademakers)
Plaats Best
Datum 9 december 2019

Vraag1

Wat vindt u van de doorstroomvoorwaarde (extra vak)?
Geen goed plan. Soms kan een leerling vanwege allerlei andere redenen toch beter niet naar de havo. De docenten en mentoren kunnen dat vaak goed inschatten en goed met deze leerling praten. Vaak zit er iets achter zoals dat ouders pushen om toch naar de havo te gaan of dat de leerling de studiekeuze uitstelt. Als school heb je nu nog steekhoudende argumenten om leerlingen toch te "dwingen" om naar mbo-opleidingen te kijken en vaak heeft dat effect. Dat steekhoudende argument vervalt dadelijk.

Vraag2

Wat vindt u van de regels over doubleren?
Ik vind dit een hele redelijke regel.

Vraag3

Heeft u overige opmerkingen?
Ja, het is mij niet duidelijk of een leerling een totaal ander vakkenpakket mag kiezen. Op het VvSL-congres werd tijdens de workshop "doorstroomrecht vmbo-t havo" (door Susan van den Heuvel en Ilonka Lourenz) gesteld dat een leerling dadelijk ook best een totaal ander vakkenpakket mag kiezen op havo dan dat hij/zij had op het vmbo (of havo naar vwo). Je mag dit als school niet weigeren, zeiden ze toen. Dat lijkt mij persoonlijk een grote ramp.
In het wetsvoorstel wordt het mij niet duidelijk of dit klopt of niet. Dus ik weet niet of wij als school mogen weigeren om een leerling in havo-4 toe te laten voor natuurkunde, scheikunde en wiskunde als de leerling al deze vakken niet heeft gehad (in theorie). Er zijn echt leerlingen die dit willen. Graag dus wel nog iets toevoegen over dat de aansluiting qua vakken wel voldoende moet zijn bevonden door de school.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht