Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit gelijke kans op doorstroom

Reactie

Naam Ichthus College (drs. C.G. Bok)
Plaats Veenendaal
Datum 3 december 2019

Vraag1

Wat vindt u van de doorstroomvoorwaarde (extra vak)?
Dat is een goede voorwaarde.
Het lastige is wel dat een leerling die van havo 5 naar vwo 5 wil, deze keuze dus in feite al in havo 3 moet maken, tenzij scholen een soort inhaalprogramma kunnen samenstellen na het afronden van havo 5.

Vraag2

Wat vindt u van de regels over doubleren?
Dat is onverstandig. Scholen moeten de vrijheid hebben om een doubleerverbod in vwo 5 te hanteren voor overstappers.
Een leerling die overstapt van havo 5 naar vwo 5 en vervolgens doubleert loopt een extra risico om daarna te zakken in vwo 6.
Dit zou kunnen beteken dat een leerling 8 jaar in het voortgezet onderwijs bezig is en nog steeds geen vwo diploma heeft behaald.

Het in één keer halen van vwo 5 is een goede graadmeter voor de vraag of de overstap naar het vwo een verstandige keuze is.

Vraag3

Heeft u overige opmerkingen?
Het doorstroomrecht zou alleen moeten gelden voor leerlingen van de eigen school. Het is over het algemeen gemakkelijker om leerlingen van de eigen school de overstap te laten maken van havo 5 naar vwo 5 i.v.m. de afstemming tussen de verschillende collega's m.b.t. inhaalwerk dat gedaan moet worden, bekendheid met het PTA etc. etc.

We moeten voorkomen dat scholen een ontmoedigingsbeleid beleid gaan voeren en leerlingen naar andere scholen verwijzen.
Ik vind het ook vreemd dat we verplicht zouden worden een leerling aan te nemen in vwo 5 die al een startkwalificatie heeft gehaald op een andere school d.m.v. het behalen van een havo diploma.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht