Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit gelijke kans op doorstroom

Reactie

Naam Het Baarnsch Lyceum (voorzitter havoplatform H. van Ommen)
Plaats Baarn
Datum 6 december 2019

Vraag1

Wat vindt u van de doorstroomvoorwaarde (extra vak)?
akkoord, maar onder ruimere voorwaarden (zie 3)

Vraag2

Wat vindt u van de regels over doubleren?
akkoord

Vraag3

Heeft u overige opmerkingen?
namens het havo platform:

1. We kunnen ons vinden in het stimuleren van stapelen en de een drempelloze overgang van vmbo-gt-havo-vwo indien er een extra vak wordt gekozen. Drempelloos betekent ook dat er geen specifiek verbod op zittenblijvers is voor doorstromers.
2. Er is zorg rondom de programmatische aansluiting tussen de drie schoolsoorten. Vooral wiskunde en de tweede moderne vreemde taal op vwo vragen om goed voorsorteren.
3. De ontwikkeling van de nieuwe leerweg in het vmbo is nog onvoldoende meegenomen.
4. Het stuk ademt een sterk avo-karakter, terwijl de wens steeds sterker wordt om in vmbo-gt en havo de praktijkgerichte component te versterken. Aansluitingsverbetering kan juist ook heel goed plaatsvinden met een praktijkgericht vak of een schooleigen vak. Ook de ontwikkelingen binnen havo om de praktijkcomponent te verstevigen, hoeven geen beletsel te zijn in de doorstroom naar het vwo. Van het verbieden van een beroepsgericht of schooleigen-vak als extra vak (amvb 3.2) gaat, zeker in de huidige constellatie van een vmbo-g-t en een havo zonder vaste praktijkcomponent een ongewenst signaal uit.
5. Een goede programmatische aansluiting vmbo-gt-havo-vwo is mede een vervolgopdracht voor curriculum.nu.

Bijlage

Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht