Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit gelijke kans op doorstroom

Reactie

Naam MEd J.A. Toutenhoofd
Plaats Heemskerk
Datum 16 december 2019

Vraag1

Wat vindt u van de doorstroomvoorwaarde (extra vak)?
Slecht, en wel om deze argumenten:
· Het is te vroeg om leerlingen al in de derde klas bij de profielkeuze te confronteren met een doorstroomeis van havo naar vwo.

· Deze doorstroomeis stelt leerlingen niet in staat in de bovenbouw te groeien naar het voldoen aan een doorstroom eis.

· Gelijke kansen op de doorstroom worden met dit wetsvoorstel zeker niet verbeterd.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht