Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit gelijke kans op doorstroom

Reactie

Naam Sg. Canisius (U. Domhof)
Plaats Almelo
Datum 6 december 2019

Vraag1

Wat vindt u van de doorstroomvoorwaarde (extra vak)?
Wat mij betreft voldoet de bestaande regeling, namelijk dat scholen aanvullende toelatingseisen mogen stellen. In onze praktijk werkt dit naar tevredenheid. Het niveauverschil tussen 4VMBO en 4HAVO is een dusdanige dat toelatingseisen op z'n plek zijn. Een extra vak als enige toelatingseis biedt te weinig soelaas; is alleen een kwestie van "afvinken". Het gaat hier echter om het bieden van reële kansen, waarbij je ook naar cijfers, motivatie, vaardigheden en vooral naar de individuele leerling kijkt. Dit voorstel is slechts een beperkte technische "drempel"; er komt meer bij kijken. Kortom: handhaaf de huidige situatie.

Vraag2

Wat vindt u van de regels over doubleren?
Eens.

Vraag3

Heeft u overige opmerkingen?
Nee.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht