Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit gelijke kans op doorstroom

Reactie

Naam Kaj Munk College (drs R Marinus)
Plaats Hoofddorp
Datum 17 december 2019

Vraag1

Wat vindt u van de doorstroomvoorwaarde (extra vak)?
Niet mee eens. Gezien het feit dat de mavo geen kernvakkenregeling kent is het principieel onjuist geen eisen aan cijfers te stellen.
Verder geeft een lijst met allemaal lage cijfers (5,5) aan dat de havo 'te hoog' gegrepen is.
Dus oude situatie (scholen hebben richtlijnen) handhaven.

Vraag2

Wat vindt u van de regels over doubleren?
Scholen hebben de richtlijn dat je niet twee keer in hetzelfde leerjaar mag doubleren. Gezien het feit dat het om veel scholen gaat wordt dit als wenselijk gezien.
Overheid grijpt nu in op de inrichting (bevorderingsrichtlijnen ) van de school.

Vraag3

Heeft u overige opmerkingen?
Wat is er mis met het MBO dat een voor sommige leerlinge hopeloze doorstroom zo gepromoot wordt?
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht