Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit gelijke kans op doorstroom

Reactie

Naam MWA Hendrikx
Plaats BLADEL
Datum 13 december 2019

Vraag1

Wat vindt u van de doorstroomvoorwaarde (extra vak)?
Op zich is deze maatregel niet noodzakelijk. Begrijpelijk is hij echter wel. Het probleem is dat een leerling aan het einde van de tweede klas al voor een eventueel extra vak moet kiezen voor een eventuele overstap. Dat kan een leerling van die leeftijd nog niet weloverwogen doen. Op deze grond zou ik zeggen, extra vak is geen voorwaarde.

Vraag2

Wat vindt u van de regels over doubleren?
Elke leerling (dus ook iemand die vanaf het vmbo komt) moet het recht hebben om te doubleren. Mensen ontwikkelen zich, ook bij doubleren.

Vraag3

Heeft u overige opmerkingen?
Zeker. Er ontbreekt iets zeer wezenlijks in de AMvB. Zoals het nu geformuleerd is, kan iedere leerling met een extra vak, naar ieder profiel op 4 havo. Dat is een zeer onwenselijke situatie.
Voorbeeld: Een leerling kiest aan het einde van klas 2 geen nask1/2 en geen biologie. Maar wel vakken als du, ak, gs, ec. Kiest daar een extra vak bij, bijvoorbeeld muziek.
Deze leerling mag volgens de AMvB een bèta-profiel 'nemen', en dat terwijl hij/zij al twee jaar lang geen bèta onderwijs heeft gehad. De kans op succes is nagenoeg nihil.
Deze leerling kan natuurlijk wel een CM/EM profiel kiezen.
Een correctie/aanvulling zou mijns inziens hier op zijn plaats zijn! Ofwel, toelaatbaar ja, maar wel moet het aansluiten bij de gevolgde vakken.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht