Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit gelijke kans op doorstroom

Reactie

Naam Graafschap College (drs. B.G. van Wonderen)
Plaats Doetinchem
Datum 6 december 2019

Vraag1

Wat vindt u van de doorstroomvoorwaarde (extra vak)?
Een extra vak is een noodzakelijke voorwaarde, maar zeker niet voldoende. Vakken van een hoger onderwijsniveau worden meer theoretisch/abstract aangeboden: een potentiële doorstromer moet hiervoor de capaciteiten hebben. Daarnaast is de voorkennis (de leerstof behandeld in voorgaande leerjaren) op het hogere onderwijsniveau inhoudelijk meer: hiervoor moet de potentiële doorstromer voor elk vak (inclusief het extra vak) een inhaalslag maken en de capaciteiten hebben. De benodigde capaciteiten moeten vooraf getoetst worden en de voorgestelde maatregel voorziet hier niet in.

Vraag2

Wat vindt u van de regels over doubleren?
Regels over doubleren voldoen aan het rechtvaardigheidsprincipe. Doorstroomvoorwaarden horen ervoor te zorgen dat alleen leerlingen met voldoende capaciteiten doorstromen. Daarin wordt met de voorgestelde maatregel niet in voorzien.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht