Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit gelijke kans op doorstroom

Reactie

Naam St. Bonifatiuscollege (Drs. A. Cuppen)
Plaats Utrecht
Datum 17 december 2019

Vraag1

Wat vindt u van de doorstroomvoorwaarde (extra vak)?
Bij ons op school voor zowel instroom Havo als instroom VWO niet relevant. Er zijn in 4Havo voldoende startende vakken, denk aan MAW, BE, NLT, kubv/kumu etc. waardoor een leerling een volledig pakket kan kiezen. Bij VWO starten op onze school ook pas in 5V nieuwe vakken, o.a. BE, NLT, KUBV/KUMU en filosofie. Dus ook hier geen stricte noodzaak.

Vraag2

Wat vindt u van de regels over doubleren?
De vraag is of een VMBO-er die nipt zijn VMBO-diploma gehaald heeft. (bijv 5 voor Ne, wel compensatie, veel 5,5 eindcijfers) Vervolgens in 4Havo vastloopt en nu een 4 voor NE staat, gebaat is met de mogelijkheid tot nog een jaar 4Havo. .

Vraag3

Heeft u overige opmerkingen?
Als ik het doorstroomrecht juist interpreteer, kan een VMBO die geen Natuurkunde in zijn pakket heeft, in 4Havo alsnog met Natuurkunde beginnen aangezien er geen doorstroomeisen zijn behalve het extra vak.
Mijns inziens moet er gekeken worden naar de haalbaarheid van een Havo dan wel VWO diploma. Een Havist die doorstroomt naar 5VWO in een EM pakket en geen 2e mvt op de havo heeft gehad, lijkt mij niet kansrijk....
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht