Wijziging Uitvoeringsbesluit kostenverrekening en gegevensuitwisseling Wet WOZ

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Roermond
Datum 10 april 2024

Vraag1

Reactie wordt gevraagd op de conceptwijzigingen die zijn opgenomen in het onderhavige wijzigingsbesluit.
Zowel voor de lokale aanpak isolatie als voor de kosten bij het toelaten van nieuwe bouwactiviteiten of bij wijziging van het gebruik van grond dient toegang tot gegevens uit de landelijke voorziening geregeld te worden.