Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit opleiding en stage gerechtsdeurwaardersambt

Besluit eisen opleiding ter voorbereiding op het beroep van gerechtsdeurwaarder, alsmede regeling van het maximum aantal kandidaat-gerechtsdeurwaarders dat ten behoeve van zijn stage onder verantwoordelijkheid van één gerechtsdeurwaarder werkzaam kan zijn (Besluit opleiding en stage gerechtsdeurwaardersambt)

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 15-04-2016
Einddatum consultatie 11-05-2016
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Onderwerpen Staatsrecht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Dit besluit geeft uitwerking aan de artikelen 25a en 25b, derde lid, van de Gerechtsdeurwaarderswet. Artikel 25a geeft opdracht tot nadere regeling van de eisen waaraan het opleidingsplan van een door de Minister van Veiligheid en Justitie te erkennen opleiding voor het beroep van gerechtsdeurwaarder moet voldoen, alsmede tot het stellen van nadere regels over de aanvraag van een erkenning en de besluitvorming daarover.
Op grond van artikel 25b, derde lid, moet bij algemene maatregel van bestuur het maximum worden bepaald van het aantal kandidaat-gerechtsdeurwaarders dat per gerechtsdeurwaarder kan worden toegevoegd.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

1. studenten aan de opleiding ter voorbereiding op het ambt van gerechtsdeurwaarder
2. kandidaat-gerechtsdeurwaarders
3. gerechtsdeurwaarders
4. de beroepsgroep van gerechtsdeurwaarders
5. Hogeschool Utrecht

Verwachte effecten van de regeling

de kwaliteitseisen voor de opleiding worden opnieuw vastgelegd en het maximum aantal kandidaat-gerechtsdeurwaarders per gerechtsdeurwaarder wordt bepaald.

Doel van de consultatie

afstemming met de praktijk/belanghebbenden

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

gehele regeling

Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht