Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet garantiefonds notariaat

Dit wetsvoorstel regelt de inrichting van een garantiefonds voor het notariaat om kosten bij zogenaamde probleemprotocollen te dekken. Daarnaast worden in dit wetsvoorstel de twee commissies die adviseren over de benoeming van notarissen samengevoegd tot één commissie.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 15-12-2016
Einddatum consultatie 16-01-2017
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Onderwerpen Organisatie en beleid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Dit wetsvoorstel beoogt de continuïteit van de notariële dienstverlening te verbeteren in geval een notaris door (vaak) financiële problemen uit het ambt wordt gezet. In een dergelijk geval moet het praktijk van de notaris door een opvolger worden voortgezet. Deze opvolger kan echter met hoge kosten te maken krijgen vanwege fouten in de stukken die hersteld moeten worden of tekorten op derdengeldenrekeningen die aangevuld moeten worden. Deze kosten kunnen onredelijk zijn voor de opvolger en daardoor kan het ook lastig zijn een opvolger te benoemen. Daarom regelt dit wetsvoorstel dat de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie een fonds inricht om de onredelijke kosten te dekken en zo de continuïteit van de notariële dienstverlening voor de cliënten te waarborgen. Daarnaast wordt met de samenvoeging van de adviescommissies het proces van benoeming van notarissen gestroomlijnd. Er komt nog maar één advies voor een benoeming als notaris. Dit zorgt niet alleen voor een eenvoudiger procedure, maar beperkt ook de lasten voor (aanstaand) notarissen.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Notarissen

Verwachte effecten van de regeling

Dekking van onredelijke kosten als een notaris als waarnemer of opvolger van een protocol wordt benoemd. Beperking van de indieningslasten bij de procedure tot benoeming als notaris en verkorting van de termijn.

Doel van de consultatie

Burgers en organisaties informeren over de regeling en hen de gelegenheid bieden om hun visie hierop te geven.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Er kan op het hele voorstel worden gereageerd.

Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht