Onderwijswetten Friese taal

Provincie Fryslân krijgt de bevoegdheid de kerndoelen voor het onderwijs in de Friese taal vast te stellen. Daar worden wel voorwaarden aan verbonden. Ook mag de provincie voortaan een gedeeltelijke ontheffing van het onderwijs in de Friese taal geven.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 22-12-2011
Einddatum consultatie 26-01-2012
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Onderwerpen Basisonderwijs Overige vormen van onderwijs Voortgezet onderwijs

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

De regering beoogt het gebruik van de Friese taal in de provincie Fryslân te bevorderen en bij te dragen aan de kwaliteit van het vak Fries in het onderwijs.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Inwoners van de provincie Fryslân.

Verwachte effecten van de regeling

Verbetering gebruik Friese taal en verbetering kwaliteit van het vak Fries in het onderwijs.

Doel van de consultatie

Horen van mening van inwoners van Fryslân.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Alle onderdelen.

Meer informatie