Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

wettelijke verankering gedragscode franchise

Reactie

Naam Coöperatief Sanidrõme U.A. (Directeur R.G.M. Sanders)
Plaats Eindhoven
Datum 11 mei 2017

Vraag1

U kunt hier reageren op het concept wetsvoorstel wettelijke verankering gedragscode franchise.
Geachte heer/mevrouw,

Als franchiseformule met een coöperatieve grondslag acht Sanidrõme de Nederlandse Franchise Code (NFC) ongewenst en ongepast. Enkele incidenten in deelmarkten rechtvaardigt geen wettelijke verankering van de NFC in de huidige vorm.

Het succes van talrijke franchiseformules is het resultaat van de samenwerkingsvorm. De eigenaar van de formule heeft de zeggenschap over de formule waarbij de franchisenemer op menig gebied wordt ontzorgd. Zonder een gezond verdienmodel voor beiden is er geen structureel bestaansrecht, hetgeen zorg draagt voor een natuurlijk evenwicht tussen rechten en plichten. De huidige vorm van de NFC draagt niet bij aan dit evenwicht. De franchisegever boet in aan zeggenschap, maakt meer kosten en loopt extra risico’s die afgedekt moeten worden.

Voor Sanidrõme als coöperatieve franchiseformule is de NFC extra belastend zonder dat deze iets kan toevoegen aan een betere machtsverdeling tussen franchisegever en franchisenemer. Regelgeving omtrent medezeggenschap, besluitvorming en controle hierop is voor coöperatief ondernemerschap prima vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek en verankerd in de statuten. Als coöperatie wordt gezamenlijk een bedrijf gevoerd waarbij de stoffelijk belangen van de leden worden behartigd en waarbij enkel en alleen de aangesloten leden stemrecht hebben.

Graag ben ik bereid ons standpunt nader toe te lichten.


Volg ons op

Met vriendelijke groet,
Rob Sanders, directeur van:

Coöperatief Sanidrõme U.A.
Luchthavenweg 99e, 5657 EA Eindhoven
T. (040) 2112115
www.sanidrome.nl K.v.K. 17081323
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht