Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

wettelijke verankering gedragscode franchise

Reactie

Naam De Taxatheek Parkstad (ing J.A. Hermes)
Plaats Klimmen
Datum 24 mei 2017

Vraag1

U kunt hier reageren op het concept wetsvoorstel wettelijke verankering gedragscode franchise.
Indien de franchisenemer ook zelfstandige ondernemer is dan is hetgeen men nu als concept Franchisewet heeft uitgewerkt onvoldoende om als franchisenemer voldoende sociale zekerheid op te bouwen.
Het belangrijk dat de vermogensrechterlijke positie van de franchisenemer meer beschermd wordt.
Ook loopt de franchisenemer te veel risico na jaren van inzet voor de franchiseorganisatie buiten spel gezet te worden vanwege persoonlijke onvoorziene omstandigheden, terwijl ook meegewerkt heeft aan een hogere marktwaarde van de franchiseformule.
Wellicht dat er een wettelijke eis verstandig is om gelijke bij het sluiten van de franchiseovereenkomst de franchisegever mede verantwoordelijk te stellen voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering en de voorziening van oudedagreserve van de franchisenemer als ondernemer.
Ik vind het een behoorlijke aantasting van het arbeidsrecht als men de franchisenemer de vestiging ontneemt. Ook hierbij dient men wettelijk te regelen dat de franchisegever medeverantwoordelijk is voor vervangende arbeid.
Verder ben ik van mening dat de franchise als organisatie transparanter dient te functioneren. Wellicht zijn er wettelijke eisen nodig zodat de franchiseovereenkomsten van alle franchisenemers, jaarverslagen van de verschillende vestigingen, hoofdkantoor enof holding voor alle belanghebbende ter inzage liggen.
Ook dient wettelijk een regeling te komen wat betreft de stemverhouding inzake besluitvorming tijdens de franchisevergaderingen (koppelen aan de wettelijke regelgeving van verenigingstruktuur Nieuw Burgerlijk Wetboek Boek 2).
Een wettelijke grondslag zoals bij verenigingen geeft meer zekerheid vs transparantheid voor de franchisenemer.

Ik heb twijfels of een besluitvorming in de franchisevergadering tot ontneming van de vestiging zonder rekening te houden met gevolgen van de franchisenemer rechtmatig is. De franchisewet dient aangepast te worden zodat de franchisenemer meer sociale zekerheid heeft.

Jan Hermes

Franchisenemer van de Taxatheek te Alkmaa
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht