Berichten over uw Buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

(Regeling specifieke uitkering flexibele inzet ondersteuning woningbouw tweede tranche)

Consultatie gesloten Huisvesting

In het kort

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zet via het Nationale Woon- en Bouwagenda in op het versterken van de samenwerking met de medeoverheden met als doel het versnellen van de woningbouw.

Om de ambities uit het programma woningbouw, het programma een thuis voor iedereen, en het programma leefbaarheid en veiligheid waar te maken is voldoende capaciteit en expertise een belangrijke randvoorwaarde. In november 2021 is in een Kamerbrief (10*100 miljoen additionele woningbouw) 80 miljoen euro beschikbaar gesteld voor capaciteitsondersteuning.

Deze regeling bouwt voort op de regeling specifieke uitkering flexibele inzet ondersteuning woningbouw uit 2020. Deze regeling moet de komende tranches mogelijk maken. Het wordt daarmee een meerjarige regeling. Naar aanleiding van de vorige regeling uit 2020 is een tussenevaluatie uitgevoerd en liggen er een aantal inhoudelijke wijzigingen voor.  

Reacties op deze consultatie2 openbaar

Bekijk alle reacties
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Op de hoogte blijven van dit wetsvoorstel?

Abonneer op deze consultatie

Op de hoogte blijven van wetsvoorstellen waar u interesse in heeft?

Abonneer op nieuwe consultaties