AMvB Flexibele arrangementen

In deze AMvB worden de nadere voorwaarden gesteld aan het opdc po, zoals maximaal 6 maanden plaatsing op het opdc po. Daarnaast worden er in deze AMvB nadere voorwaarden gesteld aan meetellen onderwijstijd binnen het primair onderwijs en tussen het regulier onderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs. Dit kan voor maximaal 3 maanden fulltime, of voor langere tijd een gedeelte van de week.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 03-11-2015
Einddatum consultatie 30-11-2015
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Onderwerpen Basisonderwijs Overige vormen van onderwijs Voortgezet onderwijs

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Voorwaarden stellen aan flexibele arrangementen in het onderwijs, zodat voor meer leerlingen een passend aanbod kan worden gedaan. Door deze AMvB kan de kwaliteit van het onderwijs worden gegarandeerd.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Leerlingen in het primair onderwijs en voortgezet onderwijs die tijdelijk (een deel van) het onderwijsprogramma elders volgen.

Verwachte effecten van de regeling

Deze regeling heeft als effect dat meer leerlingen een passend aanbod kunnen krijgen. Door het stellen van voorwaarden hieraan, wordt het mogelijk om beter toezicht te houden op de kwaliteit van de arrangementen.

Doel van de consultatie

Er wordt geconsulteerd, om de voorwaarden die aan het opdc po en de symbiose worden gesteld te toetsen bij het veld.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

De mogelijkheid van het inrichten van een OPDC en symbiose zijn al per wet geregeld, en staan daarmee dus niet ter discussie. Dit geldt ook voor de beleidsregel over de verhouding van 60:40 van de Inspectie van Onderwijs bij symbiose. Overige zaken kan op worden gereageerd.

Meer informatie