Aanpak Fiscale Regelingen

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Amsterdam
Datum 20 maart 2023

Vraag1

Wat is uw achtergrond? Reageert u bijvoorbeeld als particulier, als ondernemer, namens een onderneming, namens een organisatie, of iets anders?
Particulier

Vraag2

Zie bijlage 3 voor een overzicht van fiscale regelingen.
Bent u bekend met het bestaan/begrip van fiscale regelingen? En met welke fiscale regelingen heeft u of uw organisatie/onderneming te maken?
Giftenaftrek inkomstenbelasting, lijfrente fiscale faciliteiten, aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld, eigenwoningforfait, OVB Vrijstelling woning starters, vrijstelling groen beleggen box 3, heffingskorting groen beleggen box 3, heffingvrij vermogen box 3, zelfstandigenaftrek, mkb-winstvrijstelling, algemene heffingskorting, arbeidskorting , BTW vrijstelling componisten, schrijvers en journalisten, MRB Vrijstelling motorrijtuigen ouder dan 40 jaar.

Vraag3

Hoe kijkt u aan tegen het belang van een eenvoudiger belastingstelsel door fiscale regelingen aan te passen? U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan: een voorkeur voor algemene lagere belastingtarieven in plaats van meer specifieke fiscale voordelen voor bepaalde doelgroepen, begrijpelijkheid/uitvoerbaarheid van het belastingstelsel door minder fiscale uitzonderingen, rechtvaardigheid waardoor juist wel specifieke fiscale regelingen nodig kunnen zijn of iets andersvanuit het perspectief van burgers, samenleving of bedrijven.
De meeste aftrekposten, zoals de hypotheekrenteaftrek en de giftenaftrek, zijn in mijn ogen overbodig en leiden tot een te complex belastingstelsel. Maar het zijn vooral de heffingskortingen en de toeslagen die inkomens tussen de €20.000 en €50.000 leiden tot rare verschillen tussen bruto en netto. De marginale belastingdruk kan oplopen tot meer dan 70%. Dat kan niet de bedoeling zijn. De gemiddelde belastingbetaler beseft niet hoeveel invloed de afbouw van de algemene heffingskorting en de arbeidskorting hebben op zijn netto-inkomen. Het belastingstelsel is voor velen daarom een black box: je weet wel wat er in gaat, maar niet wat er onderaan de streep overblijft voor jou.

Vraag4

Hoe kijkt u aan tegen het belang om fiscale regelingen aan te passen/beperken om de uitvoering van het belastingstelsel voor de Belastingdienst simpeler te maken?
Zie mijn opmerking hierboven: het belastingstelsel is steeds meer een black box voor de gemiddelde belastingbetaler.

Vraag5

Een aanpassing van het belastingstelsel kan mogelijk financiële middelen opleveren voor de schatkist. Hoe vindt u dat deze middelen moeten worden besteed, bijv. aan lagere lasten voor dezelfde doelgroep die minder voordeel geniet door de aanpassing, of aan een subsidieregeling voor dezelfde doelgroep die minder voordeel geniet door de aanpassing, of aan lagere belastingen voor iedereen, of iets anders?
De heffingskortingen en de toeslagen zijn een hele grote verstorende factor voor veel lagere en middeninkomens. Deze grote middengroep zou meer moeten overhouden. Fiscale faciliteiten die daarvoor wat mij betreft zouden kunnen sneuvelen, zijn de giftenaftrek, de hypotheekrenteaftrek, de algemene heffingskorting en de Donateurs aan goede doelen, huiseigenaren en de zelfstandigenaftrek.

Vraag7

Kunt u toelichten welke fiscale regeling(en) volgens u tegen het licht zouden moeten worden gehouden?
Heffingskortingen, giftenaftrek, zelfstandigenaftrek en de eigenwoningregeling.

Vraag8

Kunt u toelichten welke fiscale regelingen volgens u kunnen worden afgeschaft?
Giftenaftrek, zelfstandigenaftrek, hypotheekrenteaftrek.

Vraag9

Kunt u toelichten welke fiscale regelingen volgens u absoluut moeten blijven bestaan of zeer beperkt zouden kunnen worden aangepast?
Arbeidskorting, maar minder snel, of helemaal niet, afgebouwd.

Vraag10

Voor welk thema vindt u het van het grootste belang dat er fiscale regelingen bestaan? U kunt bijvoorbeeld denken aan woningmarkt, familiebedrijven, innovatie, overige ondernemersregelingen, (internationale) concurrentiepositie, milieu/klimaat (autoregelingen, energiebelasting), inkomensondersteuning (zoals heffingskortingen), omzetbelasting.
Milie/klimaat, omzetbelasting, concurrentiepositie, innovatie.

Vraag11

Wilt u nog iets toelichten waarover geen vraag is gesteld?
Eerder noemde ik al de toeslagen en de heffingskortingen in één zin. Beide zaken ontnemen grotendeels het beeld op wat er werkelijk gebeurt. Hierdoor kan het verschil tussen bruto en netto heel groot zijn. Dat is onwenselijk.