herziening strafbaarstelling faillissementsfraude

Wetsvoorstel tot modernisering en verbetering van de strafrechtelijke mogelijkheden tot bestrijding van faillissementsfraude

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 24-07-2013
Einddatum consultatie 01-10-2013
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Onderwerpen Strafrecht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Moderniseren en verbeteren van de strafbepalingen inzake faillissementsfraude

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

-strafrechtketen
-maatschappij (burgers, consumenten, werknemers, ondernemingen)

Verwachte effecten van de regeling

Verbeterde bescherming tegen frauduleuze faillissementen

Doel van de consultatie

Algemeen

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Concept-wetsvoorstel en concept-memorie van toelichting

Meer informatie