Berichten over uw Buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Experimenteerregeling Schiphol

Verkeer

In het kort

Het kabinet heeft in juni 2022 gekozen om met voorrang de geluidsoverlast van Schiphol aan te pakken en tegelijk de economische (hub)functie te behouden. Hiervoor is een aantal maatregelen aangekondigd. De eerste maatregel is het beëindigen van het zogenaamde anticiperend handhaven van de geluidsnormen, gecombineerd met een regeling om het strikt preferentieel baangebruik voort te kunnen zetten. Het anticiperend handhaven wordt per 1 november 2023 beëindigd.

 

Enige achtergrond, zie voor gedetailleerde informatie ook de Toelichting

Vanaf 2010 wordt er op Schiphol gevlogen volgens de baangebruiksregels van het Nieuw Normen- en Handhavingstelsel Schiphol (NNHS): het zogenaamde strikt preferentieel baangebruik. Dit houdt in dat zoveel mogelijk die start- en landingsbanen worden ingezet die de minste hinder opleveren voor de omgeving. Vanaf 2015 wordt er anticiperend gehandhaafd door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Dit betekent dat bij een overschrijding van geluidsnormen (grenswaarden) in handhavingspunten geen maatregel volgt als dit het gevolg is van het toepassen van het strikt preferentieel baangebruik.

 

De rechtspositie van omwonenden is hierdoor al geruime tijd niet goed geregeld. Om dit te herstellen heeft het kabinet besloten het anticiperend handhaven te beëindigen. Daarnaast wordt het strikt preferentieel baangebruik zoveel als mogelijk voortgezet, waarvoor deze regeling is opgesteld. Zonder regeling is dit niet mogelijk. 

 

Er is gekozen voor een ministeriële regeling op grond van art. 8.23a van de Wet luchtvaart: een experimenteerregeling. In het experiment, dat een jaar duurt, wordt bekeken of de huidige baangebruiksregels uitgevoerd kunnen worden binnen een stelsel met geluidsnormen in handhavingspunten. Om het strikt preferentieel baangebruik, andere hinderbeperkende maatregelen en veiligheidsmaatregelen te behouden, zijn de grenswaarden in handhavingspunten aangepast.  De regeling kan zo nodig met een jaar worden verlengd.

 

Doel van de Regeling

Het doel van deze regeling is om voor het gebruiksjaar 2024 de regels voor strikt preferentieel baangebruik voor Schiphol vast te leggen.

 

Uw reactie

U kunt tot en met 23 februari 2023 via deze website reageren op alle onderdelen van de regeling en de toelichting.

De Omgevingsraad Schiphol (ORS) is ook gevraagd om een advies uit te brengen over de Tijdelijke regeling strikt preferentieel baangebruik Schiphol. In het kader daarvan heeft de ORS aanvullende informatie opgevraagd. Deze informatie is verstrekt en is ook te vinden bij onderstaande link (bij "ondersteunende documenten").

Consultatieverslag

Het is niet meer mogelijk om te reageren op deze consultatie. Download hier het consultatieverslag.

Reacties op deze consultatie1106 openbaar

Bekijk alle reacties
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Op de hoogte blijven van dit wetsvoorstel?

Abonneer op deze consultatie

Op de hoogte blijven van wetsvoorstellen waar u interesse in heeft?

Abonneer op nieuwe consultaties