Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit experiment cross-over kwalificaties

Met het experiment cross-overs wordt, in aanvulling op de herziening van de kwalificatiestructuur en de keuzedelen, ruimte geboden aan mbo-instellingen in samenwerking met het (regionale) bedrijfsleven om cross-sectorale kwalificaties samen te stellen en op basis hiervan onderwijs te geven. Dit heeft ten doel mogelijk te maken dat mbo-instellingen snel kunnen inspelen op opkomende, cross-sectorale beroepen

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 30-09-2015
Einddatum consultatie 28-10-2015
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Onderwerpen Beroepsonderwijs

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Het experiment cross-overs heeft ten doel het mogelijk te maken dat mbo-instellingen in samenwerking met het bedrijfsleven snel kunnen inspelen op opkomende, cross-sectorale beroepen met een nieuwe kwalificatie die bestaat uit delen van bestaande kwalificaties uit twee of meer domeinen. Uit dit experiment zal blijken of er behoefte is aan cross-over kwalificaties en of er aanleiding is om de mogelijkheid daartoe structureel te regele

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Mbo-instellingen (zowel bekostigd als niet-bekostigd), bedrijven, mbo-studenten

Verwachte effecten van de regeling

•Mbo-instellingen krijgen (experimentele) ruimte om een cross-sectorale kwalificatie samen te stellen en op basis hiervan onderwijs aan te bieden. Hiermee kunnen ze snel inspelen op ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en dus beter inspelen op de vraag vanuit werkgevers.
•Bedrijven die actief zijn in vakgebieden met innovatieve, opkomende, cross-sectorale beroepen kunnen er – samen met onderwijsinstellingen – voor zorgen dat het onderwijs goed aansluit bij de actuele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.
•Het experiment cross-overs faciliteert dat er mbo-gediplomeerden (en daarmee voor het bedrijfsleven potentiële werknemers zijn) die beschikken over de juiste kennis en vaardigheden voor nieuwe, cross-sectorale beroepen.
•Studenten kunnen opleidingen volgen voor cross-sectorale beroepen waar nu en in de toekomst vraag naar is.

Doel van de consultatie

Nagaan wat de reacties zijn op het concept-besluit. Het informeren van belanghebbenden en hen de mogelijkheid bieden op dit voornemen tot regelgeving te reageren.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

U kunt op het gehele concept-besluit reageren.

Meer informatie

Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht