Wijziging Besluit burgerlijke stand 1994 ivm regels over gezamenlijk gezag door erkenning

Reactie

Naam NCOD Publiekzaken BV (P van Doesburg)
Plaats Zaandijk / Amersfoort
Datum 5 juni 2022

Vraag1

Wilt u reageren op de wijziging van het Besluit burgerlijke stand 1994 ivm regels over gezamenlijk gezag door erkenning? Dan kunt u hier uw reactie geven. U kunt dat doen door een bericht achter te laten of door een document te uploaden.
In uw voorstel hebt u opgenomen:
g. Indien van toepassing, de verklaring van de moeder uit wie het kind is geboren en de erkenner dat het gezag alleen door de moeder wordt uitgeoefend.
én
e. Indien van toepassing, de verklaring van de vrouw en de erkenner dat het gezag alleen door de
moeder wordt uitgeoefend.

Dit kan tot verwarring leiden als een kind twee moeders heeft. In de geboorteakte staat dan namelijk een moeder en een moeder uit wie het kind is geboren vermeld. Uit het voorgestelde artikel zou kunnen worden afgeleid dat de moeder uit wie het kind wordt geboren en een vrouwelijke erkenner (die als moeder in de akte wordt opgenomen) kunnen verklaren dat de vrouwelijke erkenner alleen het gezag zou krijgen. Ter verduidelijking zou u dit kunnen opnemen als:
g. Indien van toepassing, de verklaring van de moeder uit wie het kind is geboren en de erkenner
dat het gezag alleen door de moeder uit wie het kind is geboren wordt uitgeoefend.
én
e. Indien van toepassing, de verklaring van de vrouw en de erkenner dat het gezag alleen door de moeder uit wie het kind is geboren wordt uitgeoefend.

Het valt te overwegen om ook artikel 2.13 van de wet BRP te wijzigen, waarbij wordt opgenomen dat de gegevens over het gezag, indien de moeder uit wie het kind is geboren en de erkenner een verklaring hebben afgelegd
dat het gezag alleen door de moeder (uit wie het kind is geboren) wordt uitgeoefend, ontleend aan een akte van geboorte waarin het desbetreffende feit staat vermeld, die is opgenomen in de registers van de burgerlijke stand in Nederland.

De gegevens over het gezag moeten opgenomen worden in het gezagsregister van de rechtbank en op de persoonslijst in de BRP. De ambtenaar van de burgerlijke stand heeft in de praktijk kortere lijnen met de BRP ambtenaar dan de griffier van de rechtbank. Hierdoor zal het gezag sneller juist vermeld staan in de BRP en wordt de kans op onjuiste registratie in de BRP verkleint.