Overheid.nl | Internetconsultatie

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Hoog contrast

Zoeken

Zoek uitgebreid
Terug naar overzicht

Wijzigingsbesluit vanwege examinering van Engels in het mbo op een hoger niveau

Dit wijzigingsbesluit maakt het mogelijk dat de examens voor het generieke examenonderdeel Engels in het mbo door studenten ook op een hoger niveau kunnen worden afgelegd dan de minimale ERK-niveaus B1 voor de vaardigheden lezen en luisteren en 2A voor de vaardigheden spreken, gesprekken voeren en schrijven.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum
30-01-2017
Einddatum consultatie
27-02-2017
Status
Gesloten
Type consultatie
AMvB
Organisatie
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Onderwerpen
Beroepsonderwijs

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Ervoor zorgen dat studenten de mogelijkheid krijgen om het examenonderdeel Engels op een hoger niveau kunnen afleggen, en zo meer worden gemotiveerd om het maximale uit zichzelf te halen. Op deze manier worden ze ook nog beter voorbereid op een (deels) Engelstalige vervolgopleiding en de beroepscontext.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Mbo-studenten
Mbo-instellingen
Hogescholen
Beroepenveld

Verwachte effecten van de regeling

Voor mbo-studenten betekent dit dat ze meer mogelijkheden krijgen om Engels op een hoger niveau af te leggen en dat dit ook zichtbaar kan worden gemaakt op hun resultatenlijst.
Voor de mbo-instellingen betekent dit dat ze, in overleg met de student, zullen moeten bepalen op welk niveau ze examens aanbieden aan de student. Tevens betekent het dat de examencommissie aan studenten die het examen op een hoger niveau willen afleggen, hiervoor toestemming moet geven.
Voor hogescholen betekent dit dat, omdat mbo-studenten meer worden uitgedaagd, zij studenten zullen binnenkrijgen die over het algemeen vaardiger zullen zijn in het Engels en daarom Engelstalige colleges beter zullen kunnen volgen. Ook het beroepenveld zal om die reden studenten binnenkrijgen die vaardiger zijn in het Engels en daarom sneller in te zetten in een werkomgeving waar zij ook het Engels vaardig moeten zijn.

Doel van de consultatie

Nagaan of het wijzigingsbesluit volledig is en geen fouten bevat of onvoorziene effecten kan hebben.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Gehele besluit.

Meer informatie

Acties

Delen regeling