Wijziging Frequentiebesluit 2013 ter bescherming van de volksgezondheid tegen radiofrequente elektromagnetische velden

Reactie

Naam Burgerinitiatief Stralingsbewust Wonen (S.T. Belgraver)
Plaats Heemstede
Datum 3 januari 2021

Bijlage