Wijziging Frequentiebesluit 2013 ter bescherming van de volksgezondheid tegen radiofrequente elektromagnetische velden

Reactie

Naam www.StopOverdosisStraling.nu (reactie van StopOverdosisStraling.nu R Verboog)
Plaats werkhoven
Datum 27 december 2020

Vraag1

Wat is uw reactie op de voorgestelde wijziging van het Frequentiebesluit?
Deze wijziging in niet toereikend, zie bijgaand notitie.

Vraag2

Voor het maken van een eerste berekening voor de cumulatieve veldsterkte op een bepaalde plaats kan een frequentiegebruiker de op dit moment beschikbare gegevens in het Nationaal Antenneregister raadplegen (hoofdstuk 4 van het Frequentiebesluit 2013). Het Antenneregister zal de komende jaren worden uitgebreid met aanvullende gegevens, die het frequentiegebruikers makkelijker maken om te bepalen of hun beoogde frequentiegebruik op een bepaalde plaats tot overschrijding van de geldende basisrestricties kan leiden.

Welke technische informatie (over ander frequentiegebruik) hebt u als frequentiegebruiker nodig om bij de ingebruikneming van uw vergunde frequentieruimte op een bepaalde locatie te kunnen borgen dat de cumulatie van het totale frequentiegebruik niet leidt tot een overschrijding van de basisrestricties?
Deze wijziging is niet toereikend, zie bijgaand notitie.

Bijlage