Wijziging van de Regeling eindtermen en toetstermen examens financiële dienstverlening Wft

Regeling van de minister van Financiën tot wijziging van de Regeling eindtermen en toetstermen examens financiële dienstverlening Wft in verband met het doorvoeren van enkele wijzigingen in de eindtermen en toetstermen van de Wft-modules en het opnemen van de toetstermen voor de periodieke examens (PE-examens).

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 03-11-2016
Einddatum consultatie 01-12-2016
Status Gesloten
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Financiën
Onderwerpen Financieel toezicht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

De voorgestelde wijzigingen van de Regeling eindtermen en toetstermen examens financiële dienstverlening Wft zijn:

• Het doorvoeren van wijzigingen van (wets)technische en taalkundige aard in de eindtermen en toetstermen alsmede het herstellen van enige inconsistenties en omissies in de eindtermen en toetstermen;
• Het wijzigen van de eindtermen en toetstermen van de Module Pensioen in verband met de uitbreiding van de definitie van het begrip pensioen met advies over het algemeen pensioenfonds en het vrijwillig aansluiten bij een bedrijfstakpensioenfonds als opgenomen in het conceptwijzigingsbesluit financiële markten 2017; en
• Het opnemen van de toetstermen voor de PE-examens in de Regeling eindtermen en toetstermen examens financiële dienstverlening Wft. Per 1 april 2017 kunnen deze PE-examens worden afgelegd. Iedere adviseur dient in het kader van permanente educatie in elke PE-periode, niet zijnde de PE-periode waarin het diploma of de erkenning is behaald, met goed gevolg een PE-examen af te leggen om na de PE-periode te mogen blijven adviseren.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Financieel dienstverleners, financieel adviseurs en andere belanghebbenden.

Verwachte effecten van de regeling

Door het wijzigen van de eindtermen en toetstermen zal het opleidingsmateriaal naar verwachting moeten worden aangepast.

Doel van de consultatie

Met deze consultatie willen wij graag belanghebbenden informeren over de voorgenomen wijzigingen en iedereen de mogelijkheid bieden om hierop te reageren.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

De reacties mogen betrekking hebben op alle onderdelen van de regeling en de toelichting.

Meer informatie