Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel eigen bijdrage voor verblijf in een justitiële inrichting

Het wetsvoorstel voorziet in een eigen bijdrage voor gedetineerden, ter beschikking gestelden en ouders van jeugdigen voor het verblijf in een justitiële inrichting.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 14-01-2014
Einddatum consultatie 10-03-2014
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Onderwerpen Strafrecht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Voor de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke sancties worden hoge kosten gemaakt, met name daar waar het gaat om een verblijf in een justitiële inrichting. Deze kosten worden veroorzaakt door een beperkt aantal individuen en zijn het gevolg van de strafbare feiten die zij hebben gepleegd. Hoewel de tenuitvoerlegging van (strafrechtelijke) sancties bij uitstek een overheidstaak is, is het echter niet meer vanzelfsprekend dat de kosten daarvan alleen of in hoofdzaak door de samenleving worden gedragen. De ratio van de eigen bijdrage is dat betrokkene door zijn handelen in strijd heeft gehandeld met de (straf)wet en daardoor een sanctie heeft uitgelokt die hoge kosten met zich brengt. Hij wordt derhalve geacht daaraan een bijdrage te leveren.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Gedetineerden, ter beschikking gestelden en ouders van jeugdigen die in een justitiële inrichting verblijven.

Verwachte effecten van de regeling

De gedetineerden, ter beschikking gestelden en ouders van jeugdigen moeten een eigen bijdrage betalen. Voor personen met een beperkte inkomenspositie is voorzien in de mogelijkheid van uitstel van betaling en een betalingsregeling.
De eigen bijdrage voor verblijf, zoals in dit wetsvoorstel opgenomen, moet samen met het wetsvoorstel dat een eigen bijdrage voor veroordeelden aan de kosten van de strafvordering en de slachtofferzorg regelt, tot een netto opbrengst van € 60 miljoen leiden, alsmede tot een bedrag dat ten goede komt aan slachtofferzorg.

Doel van de consultatie

Een ieder die betrokken is bij de strafrechtspleging wordt in de gelegenheid gesteld te reageren op het voorstel.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Het conceptwetsvoorstel en de conceptmemorie van toelichting.

Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht