Algemene Maatregel van Bestuur geografische afbakening effectgebied wettelijk bewijsvermoeden

Reactie

Naam Gemeente Noordenveld (M.M. Nienhuis)
Plaats Roden
Datum 2 juni 2023

Vraag1

U kunt reageren op alle onderdelen van de AMvB.
De gemeente Noordenveld heeft met instemming kennis genomen van de AmvB.