Richtlijnvoorstel eenpersoonsvennootschappen

De Europese Commissie heeft op 9 april 2014 een richtlijnvoorstel gepresenteerd inzake besloten eenpersoonsvennootschappen met beperkte aansprakelijkheid.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 18-04-2014
Einddatum consultatie 26-05-2014
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Onderwerpen Burgerlijk recht Ondernemen

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Het voorstel strekt ertoe om de oprichting van bedrijven in het buitenland te vereenvoudigen, met name voor het MKB.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Ondernemers, rechtspersonen, naamloze en besloten vennootschappen met één aandeelhouder, aandeelhouders.

Verwachte effecten van de regeling

De Europese Commissie verwacht dat het voorstel de uniformiteit van de eisen in de EU verhoogt en daardoor de rechtszekerheid met betrekking tot de vestiging van besloten eenpersoonsvennootschappen met beperkte aansprakelijkheid bevordert. Tevens verwacht de Commissie dat de oprichtings- en bedrijfskosten van eenpersoonsvennootschappen zullen dalen.

Doel van de consultatie

Doel van de consultatie is de standpunten van Nederlandse belanghebbenden over bepaalde onderwerpen in dit richtlijnvoorstel te inventariseren. De inventarisatie zal worden gebruikt om het Nederlandse standpunt voor de onderhandelingen in Brussel nader te bepalen. Wij zijn vooral geïnteresseerd in de verwachte effecten van het richtlijnvoorstel voor de praktijk.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Belangstellenden kunnen op het gehele richtlijnvoorstel reageren.

Meer informatie