Voorontwerp Wet duurzame inzetbaarheid in arbeid

Het voorontwerp van wet wijzigt de Arbeidsomstandighedenwet. Er worden bepalingen toegevoegd betreffende duurzame inzetbaarheid en zware beroepen in het kader van de flankerende maatregelen rond de verhoging van de AOW-gerechtigde leeftijd.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 25-01-2010
Einddatum consultatie 08-02-2010
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Onderwerpen Ouderen

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Invoering van een duurzaam inzetbaarheidsbeleid in de Arbeidsomstandighedenwet dat langer en gezond doorwerken tot 67 jaar stimuleert, een aanbod voor passende arbeid of adequate ondersteuning bij het vinden van andere passende arbeid voor werknemers in een zwaar beroep en als geen aanbod wordt gedaan een financiële compensatie door de werkgever. Werkgever en werknemers worden geprikkeld om zo nodig op tijd minder zwaar werk te doen.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Werkgever en werknemers.

Verwachte effecten van de regeling

Werknemers moeten langer en gezonder kunnen blijven werken. Mensen in een zwaar beroep moeten tijdig ander passend werk kunnen gaan doen. Als de werkgever geen aanbod hiertoe doet betaalt hij een financiële compensatie waardoor de werknemer op 65 jarige leeftijd kan stoppen met werken.

Doel van de consultatie

Het bieden van inzicht in de voorgestelde wijzigingen in de Arbeidsomstandighedenwet en het verkrijgen van reacties hierop.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Het voorontwerp van wet en de memorie van toelichting erop.