Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel dubbele achternaam

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Amsterdam
Datum 22 maart 2021

Vraag1

Hoe kijkt u aan tegen de verruiming van de keuzemogelijkheden voor achternamen?
verruiming is een perfect voorstel, echter, ik zie dat terugwerkende kracht niet in het voorstel is opgenomen met name vanwege de kosten. Ik denk dat een aanzienlijk deel van de ouders bereid is gedeeltelijk mee te betalen. Maar deze groep uitsluiten zou niet eerlijk zijn.

Tevens mis ik wat de regeling wordt indien ouders niet uit de volgorde van namen komen. Het lijkt mij wenselijk dat wel vast te leggen, bijvoorbeeld in de vorm van alfabetische volgorde. Dit om te voorkomen dat er te veel discussie zal plaatsvinden, en dat de vaders achternaam dan automatisch op de eerste plaats komt.

Vraag2

Welke voordelen ziet u aan een dubbele achternaam en welke nadelen?
goed voor de binding van het kind aan beide ouders, en duidelijker bij afspraken van het kind.
Dit geldt echter ook voor reeds geboren kinderen, waarvoor dus terugwerkende kracht van belang is.

Vraag3

In het voorstel worden al bestaande dubbele (of meervoudige) achternamen als één geheel behandeld. Wat vindt u daarvan?
prima

Vraag4

Is het wetsvoorstel correct en compleet?
niet correct en niet compleet:
terugwerkende kracht moet toegevoegd worden. Indien dit financieel niet haalbaar is, dan de mogelijkheid bieden de naam wel aan te passen maar dan tegen een vergoeding.

Vast zetten wat te doen indien ouders niet uit de volgorde van de namen komen zodat de naam van de vader niet standaard voorop komt dan. Denk bijvoorbeeld aan alfabetische volgorde. Ik las dat doorgerekend was dat men dan bang is dat bepaalde namen die achter in het alfabet staan dan uitsterven. Echter zal waarschijnlijk slechts een klein percentage van deze toepassing gebruik maken, waarbij men niet samen uit de volgorde van de namen komt. Uitsterving van een naam lijkt me dan ook niet waarschijnlijk. Ook las ik dat een naam volgorde op basis van alfabetische volgorde ook als discriminerend gezien zou kunnen worden, echter kun je dan wel heel veel als discriminerend zien waarbij iemand met de letter a uit het alfabet als eerste mag. Bij heel veel zaken wordt toch op deze manier gewerkt, denk aan een diploma uitreiking of een klassenlijst met namen. Alfabetische volgorde wordt juist altijd gebruikt omdat dat eerlijk is. Lijkt me dus stug dat het bij een volgorde van de namen juist als discriminerend ervaren zou worden. Dit heb ik bij gebruik van alfabetische volgorde nog nooit gehoord, en volgens wordt het ook nooit zo ervaren.

De regeling is voor vijf jaar terug ook ingevoerd in Belgie, met terugwerkende kracht en met de toevoeging dat indien ouders niet uit de naam volgorde komen, alfabetische volgorde wordt toegepast. Ik neem aan dat de Belgen dit ook goed hebben uitgezocht. Waarom dan het wiel twee keer uitvinden?

Vraag5

Welke problemen kan dit voorstel in de praktijk opleveren?
kosten: zoals ik al schreef zijn de meeste mensen die gebruik willen maken van deze aanpassing van de wet wel bereid een gedeelte mee te betalen. De mensen die de moeite nemen de achternaam aan te gaan passen vinden het wel dusdanig belangrijk dat ze er waarde aan zullen hechten en er dus ook iets voor over zullen hebben.

Discussie om de volgorde van de namen. Dit is mijn inziens te ondervangen met gebruik van alfabetische volgorde. Gebruik van alfabetische volgorde wordt altijd als eerlijk gezien en ervaren en is maatschappelijk geaccepteerd en gebruikelijk.

De regeling is voor vijf jaar terug ook ingevoerd in Belgie, met terugwerkende kracht en met de toevoeging dat indien ouders niet uit de naam volgorde komen, alfabetische volgorde wordt toegepast. Ik neem aan dat de Belgen dit ook goed hebben uitgezocht. Waarom dan het wiel twee keer uitvinden?
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht